Gelukkige relaties 7 tips

Gelukkige relaties zijn geen toeval. Ongelukkige relaties ook niet. Ze zijn het resultaat van bewuste keuzes:

1 – Er wordt anders omgegaan met liefde en vertrouwen dan in niet-gelukkige relaties.
2 – Er is meer diepgang en er wordt meer gedeeld.
3 –  Beide partners zijn emotioneel zelfstandig en waarderen dat ook in elkaar.

Moet je bij relatieproblemen direct je relatie verbreken? Nee, gelukkig niet!

Leer van de lessen van gelukkige relaties en pas ze toe, dan voorkom je een hoop relatieproblemen.

Lees maar eens de reacties hieronder…

Hoe krijg je een gelukkige relatie met een ander?

Wat is een gelukkige relatie? Heel simpel, dat is een relatie die je energie geeft en waar jij en de ander zich goed bij voelen. Het geheim van een gelukkige relatie is dat je jezelf blijft en de ander ook zichzelf laat blijven.

Hoe krijg je een gelukkige relatie? Door eraan te werken. Maar… je moet wel heel goed weten of je de juiste partner hebt om dat te doen. Je kunt met een boot niet vliegen, dus de keuze van je relatiepartner is wel héél belangrijk.

Gelukkige zonder relatie of gelukiger met een relatie?

Beter gelukkig zonder relatie dan niet gelukkig terwijl je wel een relatie hebt, nietwaar? In een gelukkige relatie test je elkaar niet, Je vertrouwt elkaar en support elkaar. Als dat niet het geval is, dan ben je misschien beter af zonder de ander. Je hoeft geen enorm spirituele relatie te hebben, maar liefde en vertrouwen moet er wel zijn.

Deze pijlers van een relatie blijven altijd belangrijk, of je nu een lange relatie of een korte relatie met iemand hebt.

Dit zijn de 7 tips voor een gelukkige relatie:

1. Liefde zorgt voor een gelukkige relatie.

In niet-gezonde relaties is liefde een onderhandelingsmiddel: “Ik houd alleen van je als je dit voor me doet. En als je dat doet, dan haat ik je.”

Liefde is een middel tot een doel, namelijk controle krijgen over de relatie.

Controle en geluk staan helaas haaks op elkaar. Dus controle in je relatie proberen te krijgen (door de ander proberen te controleren) en gelukkig zijn in je relatie, gaan meestal niet samen.

Bijvoorbeeld: Zolang je doet wat de ander wil, is er liefde. En anders is er het tegenovergestelde: boosheid, afkeer, jaloezie of afgunst. Liefde is dus zeer beperkt en meestal slechts een momentopname.

Voorwaarden stellen aan je geluk.

In gelukkige relaties worden er weinig voorwaarden gesteld aan de liefde. “Ik houd van je zoals je bent.” Of: “Zolang je doet wat jou gelukkig maakt, ben ik ook gelukkig.” Daardoor kan de liefde groeien.

En liefde groeit alleen in vertrouwen, niet in controle, want controle is meer gebaseerd op angst en angst staat haakt op liefde.

Dus laat de controle los:

Hoe meer je voelt dat de ander van je houdt zoals je bent, hoe meer je jezelf kunt zijn – en hoe meer liefde je terug kunt geven.

2. Zonder vertrouwen geen gelukkige relaties.

In niet-gelukkige relaties is er weinig vertrouwen. Elke keer als je gekwetst wordt door het gedrag van de ander, wordt het vertrouwen minder. Op het laatst neem je alles wat de ander zegt met een korreltje zout. Zonder vertrouwen geen liefde, diepgang, intimiteit of begrip, dus de relatie wordt steeds afstandelijker.

Mensen in gelukkige relaties vertrouwen elkaar blindelings. Ze weten precies wat ze aan elkaar hebben. Misschien heeft het lang geduurd voordat dit vertrouwen er was. Maar eenmaal aanwezig, blijft het de relatie voeden met positieve energie. Je weet dat de ander het beste met je voor heeft – en andersom ook natuurlijk.

Vertrouwen is het belangrijkste ingrediënt voor een gelukkig relatie, of het nu een relatie met je partner, met je vrienden of met collega’s is. Vertrouwen is alles.


Wil je je relaties verbeteren?

Volg dan deze online Cursus Relaties Verbeteren.
Geef je grenzen aan – en los je relatieproblemen op.
De cursus is gemakkelijk te volgen in je eigen tempo.
Meer dan 15.000 cursisten gingen je voor!

3. Diepgang is nodig voor elke relatie.

In minder goede relaties is de communicatie oppervlakkig. Je weet nooit wat de ander echt bezighoudt – of je hebt zelf geen behoefte te vertellen wat jou bezighoudt. Daardoor raken gesprekken nooit de kern: wat iemand ècht denkt of voelt. Er wordt veel gesproken over situaties (wat voor boodschappen er zijn gedaan, wat de weersvoorspelling is), maar weinig over diepere gevoelens.

In gelukkige relaties is die diepgang er wel. Er wordt gesproken over wat de ander echt bezighoudt. Als je het bed deelt, ben je lichamelijk intiem. Als je gevoelens deelt, ben je emotioneel intiem. Zonder intimiteit is er alleen maar afstand. Om dat te vermijden is diepgang essentieel.

4. Met delen worden gelukkige relaties nog beter.

In oppervlakkige relaties wordt er weinig gedeeld. Het lijkt alsof ieder een eigen leven leidt en slechts toevallig samenwoont. Interesses worden niet gedeeld, ervaringen worden niet uitgewisseld en ideeën niet besproken. De relatie lijkt op twee eilanden met een héle lange brug ertussen. Alleen door over te steken, kan er gedeeld worden. Maar meestal is dat een brug te ver. Ieder blijft op het eigen eiland…

In gelukkige relaties wordt er veel gedeeld (niet alles, want er is misschien een gedeelte dat je liever met anderen deelt of voor jezelf houdt). Dat delen schept een band. Delen is iets weggeven en het daarna dubbel terugontvangen. Zoals ze zeggen: “Sharing is caring.” Twee eilanden zijn naar elkaar toegegroeid…

5. Lachen is gezond voor elke relatie.

In slechte relaties wordt er weinig gelachen. Alles is zwaar en serieus. Relativeringsvermogen is er meestal niet. Soms ontsnappen mensen hieraan door het plezier buiten de relatie te zoeken. “Ze is altijd zo serieus, ik wil gewoon lol maken met m’n vrienden.” Of: “Hij ziet alles zo zwart, met mijn beste vriendin kan ik tenminste lachen…”

In gelukkige relaties wordt er wèl veel gelachen. Samen lachen – al is het alleen maar om je eigen tekortkomingen – werkt zo bevrijdend! Wat doe je als je een zware dag hebt gehad? Soms heb je gewoon geen zin om daar over te praten. Dan voel je je beter bij een komedie of een kussengevecht. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Lachen geeft licht, warmte en ontspanning. Lach, verdorie!

6. Zonder zelfstandigheid is er alleen afhankelijkheid.

In moeizame relaties is er altijd een vorm van afhankelijkheid. Eén partner is afhankelijk van de ander. Het hoeft niet eens financiële afhankelijkheid te zijn. Vaker is het een emotionele afhankelijkheid. Het is alsof één van de twee het minder uitmaakt wat de ander doet. De persoon die het minst te verliezen heeft als de relatie beëindigd zou worden, is degene die de relatie bepaalt.

In gezonde relaties is er gelijkwaardigheid. Twee mensen beslissen: “We voelen ons prima zonder elkaar, maar nòg beter met elkaar. We kiezen ervoor samen te zijn. Niet uit noodzaak of armoede, maar uit liefde.” Beide personen waarderen elkaar en staan niet toe dat één de overhand neemt of de relatie bepaalt.

7. Waardering is nodig voor alle gelukkige relaties.

In niet-goede relaties ligt de focus erg op wat de partner fout doet. “Ik zeg het elke keer weer, maar je doet het nooit goed!” Of: “Wanneer dring ik nou eens tot je door?” Aangezien de focus ligt op de tekortkomingen van de ander, is er veel ontevredenheid.  Er wordt meer gekeken naar wat er niet is, dan naar wat er wèl is.

Gelukkige stellen waarderen elkaar.

1 – Je weet dat de ander niet perfect is.

2 – Je hebt geen behoefte hem of haar te veranderen.

3 – Je vergeet de kleine foutjes en richt je aandacht op wat je wèl waardeert.

Je kunt pas iemand waarderen als je ophoudt te focussen op diens gebreken. Dat geldt overigens niet alleen voor je relatie, maar ook voor jezelf!

Wil je een gelukkige relatie met andere mensen?

Met je partner, of met je familie, vrienden of collega’s?

Dan heb je meer inzicht nodig – en moet je ook wat aan jezelf werken. Want een goede relatie begint altijd met een goede relatie met jezelf.

De volgende online training gaat je hierbij helpen:


WIL JE BETERE RELATIES?

Volg deze online training en los je relatieproblemen direct op!

JA, IK WIL BETERE RELATIES

15.000+ cursisten gingen je voor!Op jouw succes,

Frank de Moei
Professional Coach
Newstart.nl | Training in Geluk en Succes

Ik ben een professionele life-coach, gespecialiseerd in persoonlijke groei. Sinds 2008 heb ik via deze site meer dan 15.000 cursisten online begeleid in het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, meer ontspanning, betere relaties, leuker werk en meer geluk in hun leven.
Download mijn gratis e-boek:

Zo krijg je wat je echt wilt