fbpx

Disclaimer & Copyright

Newstart.nl is eigendom van Capedium Coaching en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 34244793.

Onze Disclaimer & Copyright

1. Doelgroep Disclaimer

De artikelen, cursussen, boeken en persoonlijke begeleiding op deze site zijn bedoeld om volwassenen verder te helpen in hun persoonlijk groei. Ze zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor minderjarigen. Ze zijn tevens uitdrukkelijk niet bedoeld voor de verwerking of oplossing van psychische en lichamelijke stoornissen, fobieën, verslavingen, depressies, burn-outs, trauma's, of paniek- of angstaanvallen. Raadpleeg hiervoor een psycholoog, psychotherapeut of huisarts.

2. Informatie Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud is uiterste zorg besteed. Toch blijft het mogelijk dat deze op sommige punten onvolledig of onjuist is. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op de site kan door Capedium worden gewijzigd zonder aankondiging of verplichting.

3. Aansprakelijkheid Disclaimer

Capedium is niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledigheden, misbruik door derden of handelingen op grond van de inhoud van deze website en de aangeboden e-boeken en e-cursussen en sluit derhalve alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en de aangeboden producten en diensten

4. Copyright Disclaimer

De inhoud van deze website, alsmede de daarop aangeboden en daaraan gerelateerde producten, zijnde artikelen, nieuwsbrieven, e-boeken en e-cursussen, zijn auteursrechterlijk beschermd. Het is niet toegestaan om deze voor commerciële doeleinden openbaar te maken, (delen van) te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Gelieve hiervoor contact op te nemen.

>