De relaties in je leven zijn nooit toevallig. Ze zijn een perfecte afspiegeling van wie je bent. Soms loopt een zakelijke- of privérelatie niet lekker en denk je: “Waarom kost me dit zoveel moeite?” Wel, laten we eerst bekijken waarom je überhaupt deze mensen in je leven hebt! Als je begrijpt wat voor mensen je aantrekt in je leven, kun je beter besluiten hoe je hiermee omgaat.

De volgende inzichten gelden voor alle relaties. Een relatie met je geliefde, je vriendschappen, je zakelijke contacten: De wetten van goede relaties gelden altijd, alleen de mate van verbondenheid verschilt.

Je krijgt de relaties die je verdient.

Je krijgt de relaties die je denkt te verdienen. Let op: niet de relaties die je ècht verdient, want iedereen verdient fijne relaties.

Je krijgt de relaties die je zelf denkt te verdienen. Mochten er relaties zijn die je op dit moment spanning en stress geven, dan zijn ze er omdat jij ze:

1 òf hebt gecreëerd
2 òf toestaat in je leven.

Meer smaken zijn er niet. We bedenken iets zelf of iemand anders bedenkt het en we laten het gebeuren…

Je verwachtingspatroon bepaalt bijna alles in je leven. Je spant je in om te krijgen waar je denkt recht op te hebben. Je werkt meestal net zolang tot je dit hebt. Wat de één als ‘voldoende’ ziet, ziet de ander hooguit als beginpunt. Je verwachtingen bepalen wat je krijgt. En op weinig gebieden is dit beter te zien dan in je relaties…

Je creëert wat je hebt geleerd.

We creëren in ons leven wat we hebben geleerd van anderen. De relaties die onze ouders hadden, hebben een enorme invloed op onze relaties. Vaak spiegelen we hun gedrag (kopie) of doen precies het tegenovergestelde (allergie). Als je ouders fijne, gezonde en stabiele relaties hadden, dan weet je precies hoe dat werkt en is de kans groot dat jij dit ook creëert in je leven.

Als je ouders een gespannen relatie hadden met veel ruzie, dan is dat het voorbeeld dat je van huis uit meekrijgt. Dat is het verwachtinspatroon dat je meeneemt: “Veel ruzie is normaal in een relatie”. Als je je daarbij neerlegt, is de kans groot dat je ook zo’n relatie krijgt. Het kan natuurlijk ook zijn dat je genoeg inzicht hebt om dit te vermijden en juist kiest voor een stabiele en fijne relaties.

Je stoot af waar je niet open voor staat.

Dus tot nu toe heb je gezien dat je relaties gebaseerd zijn op twee uitgangspunten:

1 Je creëert de relaties waar je denkt recht op te hebben.
2 Je relaties zijn een afspiegeling van wat je hebt geleerd in het verleden.

Met deze twee uitgangspunten maak je altijd een keuze: je creëert de ene soort relaties en je beëindigd de andere soort relaties. Je trekt aan of je stoot af.

De ene persoon stopt met een relatie waarin de partner fouten maakt (want een partner moet perfect zijn). De ander gaat jarenlang door met relaties waarin sprake is van dominantie en controle. Eenvoudigweg omdat dit in zijn of haar ogen ‘normaal’ is.

Dus wees voorzichtig waar je genoegen mee neemt, want zo zul je het krijgen…

Het patroon ontstaat.

Zie je dat deze drie dingen elkaar versterken? Je trekt de relaties aan die je denkt te verdienen. Je creëert de relaties die je als ‘normaal’ beschouwt. En je stoot af waar je niet voor openstaat. Zo wordt elk patroon in je relaties verstevigd. Al je relaties zijn het gevolg van deze drie patronen, of je je er nu bewust van bent of niet.

Waar je mee worstelt of wat je moet leren, blijft zich herhalen.

Iedereen heeft wel uitdagingen in zijn of haar relaties. We hebben allemaal wel patronen ontwikkeld in de loop der jaren. De vraag is alleen of we die patronen ook zien. Zo niet, dan blijven ze zich eindeloos herhalen tot we er een oplossing voor vinden.

Voorbeelden van (negatieve) patronen in relaties zijn bijvoorbeeld:

1 Veel ruzie.
2 Te veel afhankelijkheid.
3 Wantrouwen.
4 Dominantie door één partij.
5 Emotionele afstand.
6 Chronische miscommunicatie.
7 Desinteresse.

Als je deze uitdagingen in je relaties ziet terugkomen, dan is er sprake van een patroon. Dat hoeft niet aan jou te liggen, noch aan je parters. Het kan gewoon zijn dat jullie niet echt goed bij elkaar passen. Hoe dan ook, het is géén toeval. Noch verandert er heel veel als je met deze relatie stopt. Want het kan best zijn dat je het in de volgende relatie opnieuw creëert of toestaat.

Waar je ook naar toegaat, je neemt altijd jezelf mee.

Waarom? Wel, zoals in het begin gezegd is, is een relatie een afspiegeling van jezelf. En waar je ook naar toe gaat – in welke relatie je ook zit – je neemt altijd jezelf mee. Dat geldt voor alle positieve kanten en mooie eigenschappen die je hebt. Maar het geldt óók voor je beperkingen, angsten en blokkades. Die nemen we mee van relatie tot relatie.

Dus de volgende keer dat je worstelt met een relatie – of het nu privé of zakelijk is, vraag jezelf:

1 Is dit een patroon, gebeurt dit meer?
2 Wat verwacht ik, wat creëer ik, wat laat ik toe?
3 Hoe kan ik dit blijvend oplossen, ook voor mijn toekomstige relaties?

Bestel de volgende e-cursus als je hier hulp bij nodig hebt:


WIL JE BETERE RELATIES?

Volg deze online training en los je relatieproblemen direct op!

JA, IK WIL BETERE RELATIES

15.000+ cursisten gingen je voor!



Op jouw succes,

Frank de Moei
Professional Coach
Newstart.nl | Training in Geluk en Succes

Ik ben een professionele life-coach, gespecialiseerd in persoonlijke groei. Sinds 2008 heb ik via deze site meer dan 15.000 cursisten online begeleid in het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, meer ontspanning, betere relaties, leuker werk en meer geluk in hun leven.
Download mijn gratis e-boek:

Zo krijg je wat je echt wilt