fbpx

Wat is NLP? 5 Voor- en nadelen op een rijtje

Wat is NLP? Binnen de wereld van stress- en life coaching kom je deze term vaak tegen. Ik wil je graag een overzicht geven van wat NLP is en wat de voor- en nadelen ervan zijn. 

Wat is NLP?

Sommige van mijn klanten vragen naar de mogelijkheden van NLP. Zodoende wil ik graag een artikel aan dit onderwerp wijden. Ik leg beknopt uit wat NLP is en wat de voor- en nadelen van deze methode zijn.

NLP staat voor neurolinguïstisch programmeren. Dit is een methodiek voor coaching, training en communicatieverbetering. De gedachte achter NLP is dat je een bepaalde expertise in kaart kan brengen. Dit zogeheten model kan vervolgens aan anderen onderwezen worden. Tot dusver is de effectiviteit van NLP nog niet wetenschappelijk bewezen.

NLP bestaat uit drie elementen:

 1. Modelleren: Expertise overdraagbaar maken met behulp van technieken uit de psychologie.
 2. Analyse van subjectieve ervaring: Bepalen van patronen in beleving.
 3. Communicatietechnieken: Relaties opbouwen aan de hand van het verhelderen en versterken van boodschappen.

Het eigenlijke doel van neurolinguïstisch programmeren is dat je stemmingen, gedachten en gedrag van jezelf kunt beïnvloeden en leert effectief te communiceren met anderen. Dit wordt gedaan aan de hand van het idee dat je expertise en vaardigheden op snelle en efficiënte wijze kan overdragen, zonder zelf jaren te hoeven studeren en oefenen.

NLP gaat over jouw waarnemingen en wat je ermee doet

NLP gaat over ontdekken hoe jij dingen doet en hoe je – indien gewenst – dit gedrag kan veranderen. Daarbij is het van belang hoe jij dingen waarneemt en hoe je daar effectiever op kan reageren.


Hoe krijg je wat je wilt?

Download ons gratis eBoek Hoe Je Krijgt Wat Je Echt Wilt.

Stap uit je hoofd – en geniet van een ontspannen leven.

Meer dan 35.000 keer gedownload!

“Interessant, boeiend en leerzaam! Het geeft me ontzettend veel steun. Wat ben ik blij dat ik dit gevonden heb. Het verrijkt echt mijn leven!”

Hoe je alles krijgt wat je wilt


‘Neuro’ gaat over de interactie tussen jouw zintuigen en het centrale zenuwstelsel en het brein. ‘Linguïstisch’ gaat over taal en communicatie, zoals non-verbale signalen en lichaamshouding. ‘Programmeren’  gaat om het ontdekken en herprogrammeren van jouw denkwijzen en automatismen.

De geschiedenis van NLP

Deze methode is in de jaren zeventig van de twintigste eeuw ontwikkeld door John Grinder en Richard Bandler. Grinder en Bandler bouwden voort op het werk van onder andere Milton Erickson, Gregory Bateson, Noam Chomsky en Paul Watzlawack.

Uitgangspunten van NLP

De oprichters van de NLP-methodiek hebben succesvolle mensen onderzocht en daar cognitieve modellen van gemaakt. Zij ontdekten dan deze succesvolle personen, bewust of onbewust, op een bepaalde manier in het leven stonden. Daaruit zijn de volgende uitgangspunten gevormd:

Wereldmodel

Iedereen is verschillend. Dit komt omdat niemand dezelfde opvoeding krijgt. Iedereen leert vanaf kinds af aan andere dingen. Je krijgt van huis uit andere normen en waarden mee. Je hebt andere ervaringen en een ander vertrekpunt. Zodoende heeft ieder mens een ander ‘wereldbeeld’.

De kaart is niet het gebied

Het volgende uitgangspunt is voor wat betreft stressreductie erg interessant; jouw wereldbeeld vormt een bepaalde kaart, maar jouw kaart hoeft niet overeen te komen met het werkelijke gebied. Iedereen heeft een ander wereldbeeld en iedereen ziet en ervaart dus andere dingen. Wat jij ervaart, hoeft niet de werkelijkheid te zijn voor een ander.

NLP landkaart

Het draait hier onder andere om interpretaties, betekenisgeving en selectieve waarneming. Om een voorbeeld te geven: een pessimist ziet eerder negatieve dingen – en ervaart eerder negativiteit – dan een optimist, terwijl ze beiden naar hetzelfde kunnen kijken. Ieders perceptie zorgt voor een verstoord beeld van de werkelijkheid. Je kunt namelijk niet alle prikkels tot je nemen. In het brein wordt selectief gefilterd, zodat je niet overspoeld wordt met prikkels en impulsen.

Het concept, dat we handelen en voelen op basis van onze perceptie, in plaats van de de realiteit, daagt ons uit om bewuster met onze beweringen en ideeën om te gaan.

Communicatie is respons

Communicatie is pas waardevol door de reactie van een ander. het effect van jouw communicatie bepaalt of je goed communiceert. Als jouw boodschap niet aankomt, ligt dat dan aan jou of de ander? Volgens de NLP-gedachtegang moet je de schuld bij jezelf zoeken. Immers, effectief communiceren is het overbrengen van jouw boodschap zodat de ander die snapt zoals jij hem bedoeld hebt. Ieder is dus verantwoordelijk voor zijn of haar eigen communicatie.

NLP, communicatie en respons

Feedback

Fouten bestaan niet in de wereld van NLP. Een fout is een bron van leerzame informatie, die vervolgens kan worden gebruikt om het gedrag te verbeteren. Een fout bestempelen als persoonlijk falen is volgens de NLP-methodiek zonde van je energie en tijd.

De gevolgen van een fout worden gezien als feedback. Die feedback kan daarna worden toegepast om de werkelijke wens – het doel – te achterhalen. Het doel kan worden aangescherpt door het specifiek te noteren:

 • Positief: wat wel, in plaats van wat niet.
 • Eigen mogelijkheden: Hoe kan het doel worden volbracht, uitgaande van de eigen kracht?
 • Ecologisch: Hoe kan het doel in evenwicht zijn met andere subdoelen?
 • Specifiek: Hoe kan het doel worden bereikt?
 • Toetsbaar: Hoe kan het doel worden gemeten?

Intentie en gedrag

Achter elk gedrag schuilt een intentie. Je wilt iets bereiken en daarom doe je iets. Gedrag heeft altijd de functie om iets te bereiken. Zelfs negatief gedrag heeft een positieve intentie, maar het gedrag is niet constructief en mist zijn doel. Bij NLP wordt het gedrag aangepast, terwijl het doel hetzelfde blijft. Zo leert men op een andere manier te handelen, om wel de gewenste resultaten te behalen.

Voordelen van NLP

Hieronder enkele voordelen van neurolinguïstisch programmeren op een rijtje.

1.     Bereiken van doelen

Volgens de NLP-methodiek wordt het makkelijker om je doel te bereiken als je weet hoe jouw doel eruit ziet, klinkt en voelt. Daarnaast helpt NLP om doelen op zinvolle en effectieve wijze te formuleren, zodat ze aansprekend en motiverend zijn. Als je een ander resultaat wilt, zul je iets anders moeten doen.

2.     Veranderen op effectieve wijze

Door op andere, meer effectieve wijze te communiceren wordt veranderen makkelijker. Niet alleen richting jezelf, maar ook als het gaat om managen van personeel en leidinggeven. Door NLP-technieken toe te passen wordt veranderen makkelijker en meer vloeiend en kun je effectiever denkpatronen veranderen.

3.     Verbeterde prestaties

Steeds meer mensen ervaren werkdruk. Dit komt omdat er simpelweg minder personeel is, terwijl de werklast hetzelfde is gebleven. Meer doen, in minder tijd. Daar komt het op neer. Door focus aan te brengen wordt dit mogelijk. Mensen motiveren en aansporen is hierbij essentieel. Ook hier zou NLP een uitkomst kunnen bieden. NLP richt zich op feedback en coaching, om tot de juiste doelstellingen te komen.

4.     Betere communicatie

Als je zelf verantwoordelijk bent voor je communicatie, moet je effectiever leren communiceren. Als je het gewenste gedrag wilt bereiken is het noodzakelijk dat je op effectieve wijze jouw boodschap overbrengt naar de ander. De diverse methoden van NLP kunnen je leren om beter te communiceren.

NLP voor betere communicatie in teams

5.     Betere motivator

NLP kan je helpen om een betere motivator te worden. Door het juiste taalgebruik en de juiste non-verbale communicatie kun je mensen beter betrekken. De dominante zintuigen van de ander worden geprikkeld en wat je zegt spreekt tot de verbeelding.

De krachtige communicatietechnieken die NLP je aanreikt, bieden de mogelijkheid om groepen mensen succesvol te beïnvloeden. Zoals bijvoorbeeld zintuiglijke taal waarmee levendige beschrijvingen worden geproduceerd. Evenals doelbewust vage taal waarmee mensen hun eigen invulling aan een boodschap kunnen geven en metaforen die ingewikkelde ideeën in een begrijpelijker vorm kunnen overbrengen. Hiermee beschik je als communicator over extra middelen om anderen te inspireren en te overtuigen.

Nadelen van NLP

Naast deze vijf voordelen kent NLP ook nadelen. Hier volgen er enkelen.

1.     Niet wetenschappelijk bewezen

In mijn ogen één van de grootste nadelen van NLP: de positieve effecten ervan zijn niet wetenschappelijk bewezen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de effecten van meditatie, die uitvoerig in kaart zijn gebracht de afgelopen jaren.  Waarom zou je aan iets beginnen als het niet wetenschappelijk is bewezen?

Desondanks ben ik van mening dat het goed kan zijn om kennis te maken met NLP. Wie weet helpen sommige onderdelen van deze methodiek.

2.     Geen psychotherapie

NLP is officiëel geen vorm van psychotherapie, maar het wordt wel zo ingezet. Psychotherapie wordt onder andere ingezet om psychische stoornissen te behandelen. De NLP-benaderingen richt zich op snelle resultaten, is de methode zodoende wel geschikt voor meer ernstige klachten?

NLP niet wetenschappelijk bewezen

3.     Gericht op snel resultaat

Zoals hierboven al vermeld richt NLP zich op snelle resultaten. Het klinkt in mijn oren een beetje als bochten afsnijden. Veel dingen in het leven kosten nou eenmaal tijd. Alles dat groeit heeft tijd nodig.

4.     Hoge kosten voor een training

Een serieuze NLP-training kost al snel tussen de €1500,- en €2000,-. Dat is veel geld voor een methodiek die nooit wetenschappelijk is bewezen.

Conclusie

Geloof ik 100% in NLP?

Nee, absoluut niet.

Denk ik dat sommige onderdelen van NLP effectief kunnen zijn voor stressreductie?Zeker, dat wel. Ik geloof best dat sommige elementen nuttig kunnen zijn om stress te verminderen.

Het wereldbeeld, effectieve communicatie en de focus op zintuiglijke perceptie spreken mij erg aan in de wereld van NLP. Jouw perceptie vormt voor een groot deel de stress in jouw leven.


Wil jij minder stress?

Volg dan deze online cursus Nooit Meer Zorgen of Stress.

Laat alle zorgen en stress los.

Meer dan 15.000 cursisten gingen je voor!

“Je cursus was super – een gouden greep. Niets bracht rust en ontspaning in mijn leven. Maar met jouw cursus is het mij gelukt!”

Laat al je zorgen los


Over de schrijver 

Sander

Dit artikel is geschreven door Sander, gastauteur en stresscoach en ervaringsdeskundige.

Over deze website
Newstart is gespecialiseerd in persoonlijke groei.

Meer dan 15.000 cursisten hebben we inmiddels geholpen met een gelukkig en succesvol leven.

Wat wil jij?
Wil jij meer zelfvertrouwen, minder stress, betere relaties, leuker werk, meer geluk en meer succes?
Deze Online Trainingen gaan je helpen!

Meer over
Meer over Newstart
Ervaringen van cursisten

Ontdek Het Geheim


Hoe krijg je wat je ècht wilt?


ONS GRATIS EBOEK

35.000 Lezers gingen je voor


Ook leuk om te lezen:

Reageer op dit artikel

 • Philip Steusfij schreef:

  Hallo Sander,

  Bedankt voor het interessante artikel over het uit Amerika overgewaaide N.L.P.
  Coaching en gebruikstechnieken.

  Je artikel is overduidelijk.
  Mijn inziens zijn het gewoon “’tools “‘ of vaardigheden om grip ,houvast in bijv. stress-
  situaties te krijgen..

  Wetenschappelijk bewijs is daarom ook niet voorhande, omdat het dan ook een persoonlijke beleving mag heten..(de ontvanger ervaart)

  Is er dan nog sprake van communiceren op gelijk niveau??

  Het lijkt mij niet.
  Misschien is het “‘meetbaar”” in het bedrijfsleven om “‘succes”‘ te boeken??
  ody chemisyy
  jammmer dat zake als non verbale lichaamstaal, hart-coherentie en synergie te weinig gebruikt worden.

  waar we in de toekomst naar toe gaan, zou hart-coherentie vaker gebruikt gaan worden als vaardigheid vanuit natuurlijk handelen in invoelen!!

  Natuurlijk buiten de wetenschap, is bovengenoemde niet meetbaar,en dat zullen de heren/ dames wetenschappers niet kunnen toetsen.

  Kort gezegd de wetenschap kan dan iets wat niet meetbaar of toetsbaar is niet plaatsen.
  Jammer de tijd zal het leren..

  met hartelijke groet,

  Philip Steusfij

 • Sander schreef:

  Hoi Philip,

  Bedankt voor jouw reactie. Het is zeker waar dat niet alles meetbaar is, desondanks ben ik het beslist met je eens dat dat ook niet altijd nodig hoeft te zijn. Stress is voor iedereen anders, er spelen zoveel factoren mee dat je ook op dat vlak niet alles kunt meten – gelukkig is dat ook niet nodig om stress te verminderen.

  Vriendelijke groet,

  Sander

 • Philip Steusfij schreef:

  Dank je wel voor je reactie Sander!
  Een duidelijke en overzichtelijke website,mijn complimenten daar voor.

  Met vriendelijke groet,
  Philip

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  >