We willen allemaal zoveel mogelijk positieve emoties voelen en zomin mogelijk negatieve emoties. Hoe zet je nu de negatieve emoties om in positieve? Om dat te kunnen, moeten we eerst weten wat er achter positieve of negatieve emoties steekt.

Er zijn maar twee soorten emoties die je kunt voelen: angst of liefde.

Aan de ene kant staan de negatieve emoties: zorgen maken, verdriet, frustratie, minachting, somberheid, afgunst, enzovoort.

Eigenlijk zijn alle negatieve emoties samen te vatten in één woord: Angst.
Geen haat, want haat is het resultaat van angst. Angst is de bron van alle negatieve emoties.

Aan de andere kant staan de positieve emoties: blijheid, geluk, optimisme, zorgenloosheid, vertrouwen, hoop, iemand iets gunnen, enzovoort.

Alle positieve emoties zijn ook samen te vatten in één woord: Liefde.
Liefde is de bron van alle positieve emoties.

Wat is het verschil tussen angst en liefde?

Angst is gebaseerd op weerstand, liefde is gebaseerd op acceptatie.
Alle angst gaat uit van verlies, liefde gaat uit van groei.

Angst: weerstand en verlies:

Angst is de reden dat je weerstand voelt:
–      Als je je zorgen maakt, voel je weerstand tegen een negatieve uitkomst.
–      Als je verdriet hebt, probeer je dat weg te duwen.
–      Als je boos bent, verzet je je tegen een situatie of een persoon.

Angst gaat uit van mogelijk verlies:
–      Je bent bang een baan te verliezen en maakt je daarom zorgen.
–      Je bent bang dat je relatie verbroken wordt en voelt daarom verdriet.
–      Je bent bang om belachelijk gemaakt te worden en wordt daarom boos.


Wil je positief leven zonder stress?

Volg dan deze online Cursus Ontspannen.
Laat je zorgen los – en vind je innerlijke rust weer terug.
De cursus is gemakkelijk te volgen in je eigen tempo.
Meer dan 15.000 cursisten gingen je voor!

Liefde: acceptatie en groei:

Liefde is de reden dat je accepteert:
–      Als je blij bent, accepteer je de situatie zoals deze is.
–      Als je vertrouwen hebt, accepteer je een positieve uitkomst.
–      Als je iemand iets gunt, laat je toe dat die persoon iets moois krijgt.

Liefde gaat uit van groei:
–      Je houdt van je werk en creëert daardoor elke dag iets nieuws.
–      Je bent blij met je relatie en daardoor groeit je dankbaarheid.
–      Je voelt je prettig bij een persoon en daardoor groeit je vertrouwen.

Hoe zet je nu negatieve emoties om in positieve?

Je zet negatieve emoties om in positieve emoties door de essentie te gebruiken van alle positieve emoties: acceptatie en groei.
Door geen weerstand te bieden aan een negatieve emotie, maar juist te accepteren.
Door niet uit te gaan van verlies, maar van groei.

Bijvoorbeeld:

Als je je zorgen maakt, bied je weerstand en denk je aan mogelijk verlies (van een vriendschap, van een baan, van zelfvertrouwen).
Als je accepteert dat je je zorgen maakt en geen weerstand meer biedt, worden je zorgen minder.
Als je je concentreert op groei (Wat kan ik hiervan leren? Wat zou de beste oplossing zijn? Wat is het voordeel van deze situatie?), verdwijnt het gevoel van mogelijk verlies.

Stel dat je je zorgen maakt over je werk. Je denkt aan mogelijk verlies (van vreugde, van je baan, van een goede verstandhouding met collega’s).
Doordat je hiertegen vecht, groeit het gevoel van angst.
Als je accepteert dat het oké is dat je deze emotie voelt, laat je je weerstand los en komt er ruimte. Hoe onwaarschijnlijk dit ook klinkt, probeer het maar eens.

Door nu uit te gaan van wat je wilt (Waar wil ik naar toe? Wat is de beste uitkomst?) focus je op de essentie van elke positieve eigenschap: groei. En daardoor voel je positieve emoties. Vanuit die positieve emoties kun je situatie veranderen.

Door acceptatie vermindert de weerstand en komt er ruimte voor betere emoties.
Door je aandacht te richten op groei, vermindert de angst voor verlies.
Zelfvertrouwen is de basis voor elke groei.

Kortom, het recept om je snel goed te voelen:

  1. Vecht niet tegen een negatieve emotie.
  2. Sta niet stil bij wat je niet wilt: verlies.
  3. Richt je aandacht op wat je wel wilt: groei.
  4. Ontspan en laat los.

Je hebt slechts twee keuzes in elke situatie.

Je kunt kiezen tussen:
–      Het pad naar beneden, met alle negatieve emoties: verdriet, zorgen, boosheid, angst. Hoe langer je op dit pad blijft, hoe dieper de negatieve emoties die je voelt.
–      Het pad naar boven, met alle positieve emoties: hoop, blijdschap, vertrouwen, liefde. Hoe langer je op dit pad blijft, hoe dieper de positieve emoties die je voelt.

Het is niet mogelijk om op twee paden tegelijkertijd te zijn!
Je kunt op elk moment kiezen, maar je kunt maar voor één pad tegelijkertijd kiezen.

Je kunt niet groeien als je focust op negatieve emoties.
Je kunt niet verliezen als je focust op positieve emoties.


WIL JE MINDER STRESS?

Volg deze online training en voel je weer ontspannen en positief!

JA, IK WIL LEVEN ZONDER STRESS

15.000+ cursisten gingen je voor!Op jouw succes,

Frank de Moei
Professional Coach
Newstart.nl | Training in Geluk en Succes

Ik ben een professionele life-coach, gespecialiseerd in persoonlijke groei. Sinds 2008 heb ik via deze site meer dan 15.000 cursisten online begeleid in het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, meer ontspanning, betere relaties, leuker werk en meer geluk in hun leven.
Download mijn gratis e-boek:

Zo krijg je wat je echt wilt