In het artikel ‘Wat is coaching?’ heb ik de verschillen tussen een trainer, consultant, therapeut en coach uitgelegd. Dít artikel helpt je om beter te bepalen of de coach die je hebt gekozen, of wilt kiezen, ook de juiste voor jou is en of hij goed is of niet. Dit zijn de kenmerken van een goede coach:

Een goede coach is een getrainde professional die een opleiding in coaching heeft doorlopen.

Coaching is een beroep geen hobby. In een coachingsopleiding krijgen coaches de middelen aangereikt om een goed coachingsgesprek te houden. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt, omdat een goed coachingsgesprek aan allerlei voorwaarden moet voldoen. Met een opleiding weet je zeker dat je coach in staat is gebleken succesvol te coachen volgens de daarvoor geldende criteria.

Een goede coach heeft 100% aandacht voor jou.

Dat betekent dat de coach niet bezig is met zijn eigen problemen of uitdagingen tijdens de coaching. En dat hij ook niet uitgebreid verteld over eigen ervaringen of de dingen die hem bezighouden. Want dan is er immers geen aandacht meer voor jou. Een goede coach houdt zijn eigen beslommeringen buiten het gesprek en luistert met volle aandacht naar jou.

Een goede coach houdt zijn mening voor zich, tenzij erom wordt gevraagd.

Over het algemeen adviseert de coach niet. Dit omdat de oplossing die voor de coach werkt, voor jou niet de juiste hoeft te zijn. Het beste is een oplossing die uit jezelf komt en waar jij achter staat. Zo hoef je geen rekening te houden met de adviezen of meningen van anderen.
Een coach kan wel suggesties geven, maar alleen als hier uitdrukkelijk om wordt gevraagd. Bijvoorbeeld als de cliënt zelf er niet meer uitkomt of benieuwd is naar de mening van de coach. Maar het is niet de bedoeling dat de coach continue vertelt wat de cliënt zou moeten doen. Dan praten we over mentoring of consultancy, niet over coaching.

Een goede coach oordeelt niet.

Er is geen goed of slecht. Het enige dat telt, is wat de cliënt er aan heeft.
Het gaat er niet om wat de coach vindt, het gaat erom of het voor de cliënt werkt.
Een goede coach zal nooit zeggen: ‘Dat moet je niet doen.’ Hij zal vragen: ‘Wat vind jij ervan?’ ‘Werkt dit voor jou?’

Een goede coach is altijd ondersteunend en positief.

Een coach geeft ondersteuning en laat de cliënt merken dat hij begrijpt wat er in hem of haar omgaat. Juist die ondersteuning is een van de redenen dat iemand een coach inschakelt. Een goede coach geeft regelmatig een compliment en wijst de cliënt op de dingen die goed gaan. Afkeuring of negativiteit past niet in een coachingsgesprek. Een sessie heeft altijd een positieve focus en benadrukt het goede in een situatie of in een persoon.

Een goede coach begeleidt je in het vinden van een oplossing die voor jou werkt.

Al het coaching is maatwerk. Dus oplossingen die voor iemand anders werken hoeven voor jou niet de juiste te zijn. Daarom is het zo belangrijk om in coachingsgesprek een oplossing te vinden waar jij je in kunt vinden en die gemaakt is op basis van wat jij wilt. Het moet ook een oplossing zijn die realistisch en haalbaar is.

Een goede coach stelt je de vragen die je doen nadenken.

Het lijkt eenvoudig om goede vragen te stellen, maar dat is het zeer zeker niet. Een goede vraag komt op het juiste moment en helpt je verder. Het is díe vraag die je doet nadenken. Een vraag waar je nog niet eerder over hebt nagedacht of die niemand je ooit zo gesteld heeft en die de kern van het probleem benoemd. Alleen met goede vragen vind je een goede oplossingen.


Wil je werken aan je persoonlijke groei?

Volg dan deze online Trainingen in Geluk en Succes.
Verander jezelf – en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn!
De cursussen zijn gemakkelijk te volgen in je eigen tempo.
Meer dan 15.000 cursisten gingen je voor!

Een goede coach vraagt op een vriendelijke manier door tot hij bij de kern komt.

Een goede coach vraagt door tot de essentie. Alleen met doorvragen kom je bij het punt waar details er niet meer toe doen en bijzaken niet meer relevant zijn. Op dit punt kunnen er wezenlijke veranderingen plaatsvinden. Je kunt uren praten zonder tot een oplossing te komen. Dit is wat je vaak doet met vrienden of familie. Een goede coach gaat door tot de kern van het probleem en begeleidt je van daaruit naar een oplossing.

Een goede coach is oprecht geïnteresseerd en nieuwsgierig.

Iemand die jou niet boeiend vindt, is ook niet in staat om je te coachen. Een goede coach is nieuwsgierig naar je beweegredenen en wilt weten wat jou drijft. Zonder deze nieuwsgierigheid komt een coach er nooit achter waarom je bepaalde dingen doet en kan hij je ook niet begeleiden naar een oplossing. Interesse in de mens is een van de belangrijkste eigenschappen die een coach heeft.

Een goede coach heeft veel levenservaring en kan goed relativeren.

Het is niet noodzakelijk dat een coach alles heeft meegemaakt wat jij ook meemaakt. Het helpt wel. Een uitgebreide levenservaring op het gebied van uitdagingen, doelen bereiken, zelfmotivatie, relaties, verlies en loslaten geeft een goede coach de diepte om zich in te leven in de cliënt en te putten uit eigen ervaring. Daarnaast moet een coach goed kunnen relativeren om je te helpen je uitdaging in perspectief te zien en te zorgen dat er niet meer aandacht aan details wordt gegeven ten koste van het groter geheel.

Een goede coach heeft passie voor zijn vak en menselijke ontwikkeling.

Coaching is een passie. Coaching is meer dan alleen maar werk en zeker geen trucje. Een goede coach is zijn hele leven bezig met zelfontwikkeling en kan deze ervaring delen met anderen. Hij is blijvend geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling. Hij ziet het helpen van anderen op deze gebieden meer als een roeping dan als een baan.

Een goede coach werkt op basis van wederzijds respect.

Respect is de basis van elk coachingstraject. Er moet gelijkwaardigheid zijn tussen coach en cliënt. De coach heeft veel respect voor een ander en zal niet onzorgvuldig omgaan met de emoties van cliënten. Hij vraagt dit respect ook van de cliënt. Respect betekent rekening houden met elkaar en de ander benaderen vanuit de wetenschap dat hij of zij net zoveel waard is als jezelf.

Een goede coach geeft nooit informatie over het gesprek aan derden.

Coaching is uiterst vertrouwelijk. Alle gesprekken worden gevoerd tussen de coach en de cliënt en worden nooit openbaar gemaakt. Het kan zijn dat de coach met een collega wil overleggen over een bepaalde situatie, maar in dit geval worden geen namen genoemd en alleen de situatie beschreven.
Vertrouwelijkheid is de basis van coaching en zonder dit is een goede coachingsrelatie niet mogelijk. Een goede coach zorgt ervoor dat alle informatie geheim blijft.

Een goede coach houdt de focus en geeft structuur aan het gesprek.

In coaching wordt niet vrijblijvend over een onderwerp gepraat. Je schakelt een coach in omdat je oplossingen en antwoorden wilt. Dit houdt in dat er een duidelijke structuur in een gesprek moet zitten, ook al lijkt dat soms niet zo. De taak van de coach is om de focus te houden en niet te ver af te dwalen. Ook moet een coach zorgen dat aan het begin van het gesprek een duidelijk doel wordt gesteld. En aan het einde van het gesprek een samenvatting wordt gegeven met een conclusie en zo nodig een actieplan.

Een goede coach motiveert.

Een goede coach beseft dat je soms minder gemotiveerd bent. Iedereen heeft wel eens een dipje of ziet het even niet zitten. Op zulke momenten motiveert de coach de cliënt. Dit doet hij door de juiste vragen te stellen, bijvoorbeeld: ‘Wat is hier goed aan?’ ‘Hoe kun je dit beter aanpakken?’

Dat kan onder meer door een motiverend verhaal te vertellen of een compliment te geven. Hoewel iedereen zelf verantwoordelijk is voor eigen motivatie, zal de coach inspringen op het moment dat je het nodig hebt.

De beste coach ben je zelf!

Alleen jij bent de expert van je eigen leven. Niemand anders kan voor jou beslissen wat je wilt. De antwoorden op alle vragen die je nu hebt, zitten al in je. Ze moeten alleen nog naar boven komen.

De online trainingen hieronder helpen je hierbij: ze geven je de inzichten en stellen de juiste vragen, zodat je niet alleen weet wat je wilt, maar vooral ook hoe je dat gaat bereiken. Zo coach je jezelf, want dat is altijd het beste!


WIL JE PERSOONLIJKE GROEI?

Volg deze online trainingen en maak reuzensprongen!

JA, IK WIL PERSOONLIJKE GROEI

15.000+ cursisten gingen je voor!Op jouw succes,

Frank de Moei
Professional Coach
Newstart.nl | Training in Geluk en Succes

Ik ben een professionele life-coach, gespecialiseerd in persoonlijke groei. Sinds 2008 heb ik via deze site meer dan 15.000 cursisten online begeleid in het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, meer ontspanning, betere relaties, leuker werk en meer geluk in hun leven.
Download mijn gratis e-boek:

Zo krijg je wat je echt wilt