Wat is Coaching? Een Introductie

Coaching is sturen zonder de baas te spelen. De Coach ondersteunt een individu of groep om resultaten te bereiken en zich te ontwikkelen. Door de systematische en intensieve persoonlijke begeleiding krijgen mensen inzicht dat zij zelf sturend kunnen zijn. De persoonlijke effectiviteit in het (werk)leven neemt toe en men ervaart succes en plezier.

Er zijn veel verschillende vormen van Coaching. Over het algemeen is de aanpak is te verdelen in twee fasen. De eerste fase is de analysefase van Coaching: in gesprekken met Coach zicht krijgen op eigen sterktes, gedragspatronen en overtuigingen. De tweede fase is de Procesfase van Coaching: ontwikkeling in gedrag en handelen op basis van verkregen inzicht en nieuwe overtuigingen..

Door middel van Coaching kunt u:
• contact maken met uw passie of die van uw team;
• bewuster keuzes maken;
• inzicht krijgen in belangrijke persoonlijke of team belemmeringen;
• gaan werken aan persoonlijke uitdagingen of die van het team;
• een actieplan opstellen om wensen te realiseren;
• werken aan grotere communicatieve vaardigheden;

Wat is het verschil tussen training en coaching?

Bij training krijg je meer directieve gedragsinstructies; coaching laat de cliënt zelf ontdekken wat het beste is. Bovendien is training vaak meer op gedrag en vaardigheden en Coaching meer op mentaliteit gericht. De Coach richt zich op herkennen, erkennen, ontwikkelen en begeleiden. Stimuleren in ontwikkeling zonder een afhankelijkheid te creëren.

Is een Coach een Consultant?

Een Coach is geen consultant. Een Coach geeft niet een 10 stappenplan van hoe jij je leven optimaal en succesvol leeft. Een coach vraagt je de vragen die je helpen het antwoord te vinden op je grootste vragen. In het proces dat gezamenlijk wordt doorlopen, geeft een Coach mogelijk suggesties die je helpen om de oplossingen in jouw proces te vinden.

In het Coachingproces kun je gezamenlijk met je Coach constateren dat bepaalde vaardigheden verder getraind of aangeleerd moeten worden om je proces positief te beïnvloeden. Hier zal in aparte sessies aandacht worden gegeven. Afhankelijk van de expertise van de Coach zal hiervoor hulp van buitenaf worden ingeschakeld.

Is een Coach een Therapeut?

Een Coach is geen therapeut. Een Coach gaat niet graven in het verleden van een persoon of in de persoonlijke problematiek. Een Coach is geïnteresseerd en gefocust op het behalen van resultaten. Hij of zij helpt nieuwe manieren vinden en ontwikkelen om meer effectief te zijn en ervoor te zorgen dat men met minder inspanning en stress (balans) makkelijker bereikt wat men wil.

Doel van Coaching is om mensen te leren hun kernkwaliteiten en natuurlijke vaardigheden en talenten optimaal te benutten. Uitgangspunt daarbij is dat iedereen alle talenten in zich heeft, maar er vaak onvoldoende gebruik van maakt. Hierdoor is men minder effectief of gelukkig. Een Coach zorgt ervoor dat een persoon zijn/haar krachten optimaal benut en fungeert als een klankbord en katalysator, waardoor mensen groeien en met meer voldoening en plezier in balans kunnen leven.

Verschillende werkvormen bij Coaching

Coaching vindt plaats in allerlei vormen. Grofweg is Coaching te verdelen in drie werkvormen: van een live ontmoeting tot het uitwisselen via e-coaching. Elke vorm heeft zijn eigen effect en voor- en nadelen. Het is aan de persoon die wordt gecoacht en de Coach om een vorm te kiezen of af te wisselen in vormen om het Coachproces zo effectief mogelijk te maken.

Live Coaching ofwel in de ‘oervorm’

De meest traditionele werkvorm ofwel oervorm bij Coaching is het elkaar live ontmoeten. In deze vorm is de communicatie het rijkst; verbaal en non-verbaal. Op basis van het werkelijk contact maken, vindt de uitwisseling makkelijk plaats en zijn er meerdere aangrijpingspunten aanwezig. De omgeving waarin men elkaar kan zeker bijdragen aan het effect van Coaching. Een prikkelarme omgeving helpt mensen loskomen van de druk van alledag en zich concentreren op zichzelf of het team. Natuurlijke omgeving en ontspanning inspireren mensen bijna als vanzelf.

Telefonische Coaching

Bij telefonisch contact is de communicatie puur het gesproken woord. Een telefonische sessie op een afgesproken tijdstip levert volledige focus op mits men zich niet laat storen. Multitasking beïnvloedt direct de kwaliteit van de Coaching en staat het maken van een plan in de weg. Telefonisch sparren is ook een vorm van Coaching. De Coaching is dan meer spiegelend en adviserend. Bijvoorbeeld: vlak voor een belangrijke gebeurtenis nog even uitwisselen met je Coach ter voorbereiding, draagt bij aan een goede prestatie. Of bijvoorbeeld onderweg naar huis de dag gezamenlijk evalueren met je Coach reflecteert rijker.

e-Coaching

e-Coaching is een effectieve en goedkope manier om gerichte Coachvragen te beantwoorden. Dit kan via mailuitwisseling, chat of een Internet-applicatie. De gecoachte wordt bij e-coaching gedwongen zijn gedachten en gevoel helder weer te geven. Ten opzichte van een live-Coachsessie is de focus bij e-Coaching smaller. Je kan elkaar niet zien, horen, ruiken, voelen, dus er zijn minder aangrijpingspunten voor Coaching. De focus gaat al snel naar de inhoud. e-coaching is ook een hulpmiddel om effectieve en gestructureerde (na-)zorg te verlenen bij een coachtraject. Door een gespreksverslag uit te wisselen, een plan te overleggen en de scores daarvan zichtbaar te hebben, kan het proces levend blijven doordat meerdere partijen het traject volgen. Net zoals bij telefonische Coaching is bij e-Coaching sparren mogelijk: feedback op een (Powerpoint -) presentatie of andere documenten van je Coach.

De Positieve Effecten van Coaching

Diverse gecoachte personen en teams hebben aangegeven dat Coaching een directe positieve impact heeft gehad op de invulling en voldoening in hun werk en carrière. Ook was de invloed op hun eigen vitaliteit en ontwikkelingen in hun prive leven duidelijk merkbaar.

Coaching heeft hen geholpen bij:
• Het maken van de juiste keuzes en het nemen van de juiste acties om doelen te bereiken.
• Meer zelfvertrouwen te krijgen.
• Meer tevredenheid in hun werk en prive leven.
• Verhogen van de eigen effectiviteit en bijdrage in een team en binnen de organisatie.
• Het nemen van een grotere eigen verantwoordelijkheid voor acties.
• Met minder inspanning bereiken van succes.
• Het verbeteren van de samenwerking met anderen (baas, collega’s, familie en vrienden).
• Verbeteren van de eigen communicatie vaardigheden.

Bronvermelding: www.abc-van-coaching.nl (inmiddels offline).


Alle verandering begint bij jou!

Wil je meer geluk en succes in je leven? Zelfontwikkeling is de sleutel. Als jij verandert, verandert alles voor jou. Persoonlijke ontwikkeling is de basis voor elk succes. Onze online trainingen helpen je daarbij!

Ja, ik wil meer geluk en succes

15.000+ cursisten gingen je voor!


Op jouw succes,

Frank de Moei
Professional Coach
Newstart.nl | Training in Geluk en Succes

Ik ben een professionele life-coach, gespecialiseerd in persoonlijke groei. Sinds 2008 heb ik via deze site meer dan 15.000 cursisten online begeleid in het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, meer ontspanning, betere relaties, leuker werk en meer geluk in hun leven.
Download mijn gratis e-boek