Proactief handelen om stress te voorkomen

Proactief handelen houdt in dat je verantwoording neemt voor je eigen acties. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk. Tijd om het heft in eigen handen te nemen en proactief handelen in te zetten om stress te verminderen. 

Wat houdt proactief handelen in?

Proactief handelen is niet:

 • Afwachten op de voorstellen van een ander,
 • Alles over je heen laten komen,
 • Passief afwachten,
 • Slachtoffer zijn van je omstandigheden.

Proactief handelen is wel:

 • Verantwoording nemen voor je eigen gedrag,
 • Het heft in eigen hand nemen,
 • Actie ondernemen om zelf de toekomst vorm te geven,
 • Verantwoordelijkheid op je nemen voor je eigen geluk.

De voordelen van een proactieve houding

Een proactieve houding wordt gekenmerkt door de volgende elementen:

 • Vooruit kijken en handelen met oog op de toekomst,
 • Nemen van initiatief
 • Zelfstandig en autonoom handelen,
 • Veranderingen initiëren,
 • Anticiperen op kansen en bedreigingen.

Wil je positief leven zonder stress?

Volg dan deze online Cursus Ontspannen Leven.

Laat je zorgen los – en vind je innerlijke rust weer terug. Meer dan 15.000 cursisten gingen je voor!

“Je cursus was super – een gouden greep. Niets bracht rust en ontspanning in mijn leven. Maar met jouw cursus is het mij gelukt!”

Een proactieve houding biedt voordelen voor jou als persoon. Denk hierbij aan betere prestaties, zelfontwikkeling en betere kansen op de arbeidsmarkt.

Over het algemeen presteren proactieve mensen beter op het werk. Ze ondernemen eerder actie en dat levert goede evaluaties op. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat proactieve mensen beter zijn in het aanpassen van hun (werk)omgeving. Zodoende kunnen zij hun omgeving of zichzelf aanpassen aan hun persoonlijke krachten en zwaktes.

Bovendien draagt een proactieve houding bij aan groei en zelfontwikkeling. Door te anticiperen op kansen kan een proactieve houding bijdragen aan het optimaliseren van persoonlijke groei en zelfontwikkeling.

Je snapt dat werkgevers liever proactieve mensen dan reactieve mensen in dienst neemt. In veel bedrijven is sprake van innovatie en moordende concurrentie. Proactieve werknemers denken mee, anticiperen op de toekomst en kunnen zich makkelijker aanpassen aan veranderingen.

Voorbeelden van proactief handelen

Er zijn tientallen voorbeelden van proactief gedrag te benoemen. Hieronder volgt een greep van mogelijke acties waarmee jij aantoont dat je proactief handelt.

 • Handelen vanuit je eigen principes,
 • Creëer voorstellen om in te spelen op veranderingen, kansen en bedreigingen.
 • Alles doen wat je kan om datgene te bereiken wat je belangrijk vindt,
 • Durf vragen te stellen om tot nieuwe inzichten te komen.
 • Zelfreflectie met als doel meer zelfkennis,
 • Draag uit jezelf oplossingen aan.
 • Zoek naar uitdaging. Omring je met mensen die het beste in je naar boven halen.
 • Wacht niet af bij problemen. Neem zelf het voortouw.

Proactief handelen volgens Stephen Covey

De Amerikaanse auteur Stephen Covey benoemt in zijn boek ‘De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap’ hoe je initiatief nemen kan inzetten om jouw persoonlijk leiderschap te vergroten.

Bovendien, stelt Covey, is proactief zijn meer dan slechts initiatief nemen. Mensen met een proactieve houding weten waar zij invloed op kunnen uitoefenen. Zij besteden geen tijd en energie aan zaken die zij niet kunnen beïnvloeden. Hierdoor hebben zij genoeg energie en tijd om veranderingen te bewerkstelligen op gebieden die zij wél kunnen beïnvloeden.

Reactieve mensen nemen geen verantwoordelijkheid en schuiven dit af op externe factoren. Proactieve mensen, daarentegen, nemen wel verantwoordelijkheid en richten zich met name op hun eigen gedrag.

Stephen Covey heeft hiervoor een model ontwikkelt; De Cirkel van Betrokkenheid en de Cirkel van Invloed.

De Cirkels van Betrokkenheid en Invloed

90/10 regel van Stephen Covey

In het boek ‘De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap’ beschrijft Covey de 90/10-regel.

Deze regel stelt dat 10% van de dingen uit je leven je overkomen, je kan er niks aan doen. Ruim 90% wordt bepaald door hoe je hierop reageert. Dus 10% heb je niet onder controle, 90% van je leven wel.

Die 90% kan je sturen door zelf het heft in handen te nemen, door anders naar situaties te kijken. Door anders te reageren op een stimulus uit de omgeving. Met andere woorden, hoe jij reageert op stress bepaald in welke mate je stress ervaart.

Hoe proactief handelen kan helpen tegen stress

Een proactieve houding kan je helpen om minder stress te ervaren in je leven.

Doordat je minder reactief bent valt er meer te plannen. Je anticipeert immers op de toekomst en weet wat er mogelijk jouw kant op komt. Hierdoor voel je je minder overvallen. Een handige tip; plan nooit meer dan 60% van je dag in. Op die manier houdt je ruimte voor onvoorziene noodsituaties. Als heel je agenda volstaat is er geen ruimte voor flexibiliteit, en dat kan stress opleveren.

Met een proactieve houding zal je minder snel de slachtofferrol aannemen. Je vertrouwt veel meer op je eigen kracht. Een autonome, initiatiefrijke houding zorgen ervoor dat je zelf verantwoording neemt voor je inzet en resultaten. Bovendien, als je zelf de gewenste resultaten kan bereiken geeft dat een goed gevoel; je ervaart dat je controle hebt over je eigen leven.

Door te anticiperen op de toekomst en je verantwoordelijk op te stellen kan je proactief handelen inzetten om minder stress te ervaren.

5 Tips om proactief te worden

Tot slot volgen hier 5 tips die jou kunnen helpen om proactief te handelen.

 • Betrokkenheid. Proactief gedrag kan niet bestaan zonder betrokkenheid. Je kan je Cirkel van Invloed niet vergroten tot iets wat niet binnen je Cirkel van Betrokkenheid valt. Betrokkenheid is de natuurlijke basis voor proactief gedrag. Een grote mate van betrokkenheid leidt tot meedenken over oplossingen, inzichten aandragen en kennis delen.
 • Neem deel. Participatie is een andere basis voor een initiatiefrijk leven. Als actieve deelnemer meng je je in conversaties, draag je oplossingen aan, detecteer je bedreigingen, onderzoek je kansen. Door deel te nemen wordt je onderdeel van de oplossing.
 • Vorm de omgeving die bij jou past. 90% van jouw leven kan je beïnvloeden. Kies daarom voor een omgeving die bij jou past. Denk hierbij niet alleen aan een fysieke omgeving, maar ook aan je geestelijke omgeving. Met welke mensen ga je om? Halen zij het beste in je naar boven? Zijn zij bevorderlijk voor je welzijn? Door zelf actie te ondernemen bouw je aan een fysieke, geestelijke en sociale omgeving waar jouw krachten optimaal benut worden.
 • Denk aan de toekomst. Toekomstgericht handelen betekent dat je door jouw acties in het heden vorm geeft aan jouw toekomst. Houd rekening met de toekomst bij beslissingen die je maakt en acties die je onderneemt. Denk lange termijn. Stress, pijn en ongemak zijn tijdelijk. Bouw aan een betere toekomst door nu, vandaag, het heft in eigen hand te nemen.
 • Weg met routines. Door vast te houden aan routines beperk je creativiteit. Minder creativiteit betekent minder verandering en kansen. Doe eens wat anders dan wat je elke dag doet. Een kleine verandering kan grote gevolgen hebben. Dit kan helpen om tot nieuwe inzichten en perspectieven te komen.

Wil je leven zonder stress?

Volg dan deze online Nooit Meer Zorgen Of Stress.

Laat je zorgen los – en vind je innerlijke rust weer terug. Meer dan 15.000 cursisten gingen je voor!

“Je cursus was super – een gouden greep. Niets bracht rust en ontspaning in mijn leven. Maar met jouw cursus is het mij gelukt!”

Over de schrijver 

Sander

Dit artikel is geschreven door Sander, gastauteur en stresscoach en ervaringsdeskundige. “Als life coach weet ik wat stress met je kan doen. Via deze website begeleid ik mensen naar een gelukkiger leven, met minder stress.”
Download Hoe je krijgt wat je echt wilt (gratis eBoek).


Ook leuk om te lezen:

De (on)schuld van medicijnen tegen stress

Wat doe je tegen een zenuwachtig gevoel?

Stress herkennen om tijdig stress te stoppen

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>