Het doel van elk leven is groei. Succes is je geboorterecht, aangezien succes ervoor zorgt dat je groeit als mens. Succes zonder ontwikkeling is niet mogelijk en ontwikkeling is de essentie van ons universum. Hoe word je succesvol? Door mee te gaan met de stroom van het elven, in plaats van er tegenin te zwemmen.

Laten we daarnaast eens een aantal ideeën over succes bekijken. Als je nog niet het gevoel hebt succesvol te zijn kun je nagaan of één van onderstaande stellingen daar de reden van is.

Succes is alleen succes als het persoonlijk is.

Persoonlijk succes is anders dan maatschappelijk succes. Iemand kan veel bezit, macht of status hebben, maar dat betekent nog niet dat hij of zij persoonlijk succesvol is. Hoe word je succesvol? Door eerst je definitie van succes bij te stellen.

Persoonlijk succes is succes volgens je eigen maatstaven. Wie is succesvoller: de directeur van een groot bedrijf die in zijn hart het liefst muzikant wil zijn, of de muzikant die een stuk minder verdient, minder status en macht heeft, maar wel fulltime bezig is met zijn passie?

Persoonlijk succes is doen wat je wilt. Zoals Steven Covey zei: ‘Je kunt een ladder gaan beklimmen, maar wat als de ladder tegen de verkeerde muur staat?’

Dus het is belangrijk te bepalen op welk gebied je succesvol wilt zijn.

Geluk brengt succes, niet andersom.

Want als je het werk doet dat bij je past en je bezig bent met je passie, dan geeft dat geluk. En geluk brengt op zijn beurt weer persoonlijk succes. Geluk is de motor voor succes. Vanuit het gevoel van geluk is succes mogelijk. Als je succesvol wilt zijn om vervolgens gelukkig te worden, dan beweeg je in de verkeerde richting. Hoe word je succesvol? Door te beginnen bij de bron: je geluk.

Per slot van rekening wil je succesvol zijn om een bepaald gevoel te bereiken. Een gevoel van blijdschap en voldoening. Waar doe je het anders voor? Dat gevoel van blijdschap en voldoening geeft je geluk.

Heeft het zin om succesvol te zijn in iets waar je hart niet ligt, om vervolgens met dat succes gelukkig te worden? Hoe kun je gelukkig worden door iets te doen waar je niet gelukkig van wordt? Dat klinkt gewoon niet logisch.

Beter is het om succes te bereiken in iets waar je op dit moment al gelukkig van wordt. Zo ben je gelukkig voordat je succes bereikt en gelukkig nadat je succes hebt bereikt.


Wil je sneller je doel bereiken?

Bestel dan het e-boek De Sleutels van Geluk en Succes.
Ondek de handleiding voor persoonlijk succes en gelukkig leven.
Leer de 21 effectieve technieken die succesvolle mensen al jaren toepassen.
Voel je goed en bereik je doel!

Succes is eerst intern, dan extern.

Om in de buitenwereld succesvol te zijn, moet je eerst in je innerlijke wereld succesvol zijn. Met andere woorden, succes in je gedachten komt voor succes in de materiële wereld.

Hoe kun je in de buitenwereld succes bereiken als je gedachten, mentaliteit en gevoel wat anders communiceert?

Door je de juiste gedachten en mentaliteit eigen te maken overtuig je jezelf van succes. Pas dan kun je anderen ook overtuigen.

Zorg ervoor dat jouw mentaliteit succes aantrekt.

Succes is niet iets dat je najaagt, succes is iets dat je aantrekt door je persoonlijkheid. Hoe word je succesvol? Door te beginnen bij jezelf…

Naast je mentaliteit dienen je gedachten je succes te ondersteunen. Je moet succes vóór je zien, voordat je het kunt krijgen. Focus je gedachten op het doel dat je wilt bereiken en laat geen gedachten over mislukking toe.

Als je in je gedachten succes als een zeker feit ziet, dan begin je het aan te trekken. Zie het zo: als jij op vakantie gaat, maar je weet niet waar naar toe of hoe het eruit ziet, hoe wil je er dan ooit komen?

De bestemming van succes wordt bepaald door te kiezen uit de catalogus van je gedachten. Kies de juiste gedachten en je vindt je juiste bestemming. Kies de verkeerde gedachten en je volgt een verkeerde bestemming. Niet alleen staat je ladder dan tegen de verkeerde muur, de ladder zelf zal je gewicht niet kunnen dragen. De ladder van je gedachten is te licht om je succes te ondersteunen.

Succes is doorgaan totdat.

Veel mensen die succesvol zijn, gingen door waar anderen ophielden. Bij elk succes horen tegenslagen. Iedereen die succesvol is, heeft ook gefaald. Als je nooit hebt gefaald, heb je het waarschijnlijk nooit echt geprobeerd.

Dit is misschien niet leuk om te horen, maar wel de waarheid. Hoe word je succesvol? Door te beginnen, dat is altijd de eerste stap – en ook de belangrijkste stap…

Elke boom die in de lente wil bloeien, moet eerst de winter overwinnen. Er is geen enkele boom die denkt: ‘Ik sla de winter dit jaar over en kom wel terug als de zon schijnt.’

Discipline en doorzettingsvermogen zijn geen populaire woorden. We willen nu eenmaal liever gemakkelijk succes. Zonder inspanning veel bereiken.

Dat kan natuurlijk. Misschien heb je geluk. Misschien valt jouw succes uit de hemel zonder er iets voor te doen. Maar het lijkt niet waarschijnlijk.

Discipline en doorzettingsvermogen zijn makkelijk als ze in dienst staan van een doel dat de moeite waard is om te bereiken. Een doel dat je zoveel energie geeft dat discipline verandert in plezier. En doorzettingsvermogen verandert in gewoonte.

Wil je meer weten over persoonlijk succes? Bestel dan het boek ‘De Sleutels van Geluk en Succes’ en leer wat je kunt doen om je doelen te bereiken en gelukkig te zijn:


WIL JE MEER SUCCES?

Volg dit stappenplan en bereik je doel – slimmer en sneller!

JA, IK WIL MEER SUCCESOp jouw succes,

Frank de Moei
Professional Coach
Newstart.nl | Training in Geluk en Succes

Ik ben een professionele life-coach, gespecialiseerd in persoonlijke groei. Sinds 2008 heb ik via deze site meer dan 15.000 cursisten online begeleid in het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, meer ontspanning, betere relaties, leuker werk en meer geluk in hun leven.
Download mijn gratis e-boek:

Zo krijg je wat je echt wilt