Wat zijn mijn kernwaarden?

Onderstaande tekst gaat over inzicht in jouw kernwaarden en hoe dit jouw visie, verantwoordelijkheden en projecten vormgeeft. Immers, het heeft geen zin om zonder te weten wat jij écht belangrijk vindt in je leven prioriteiten op te stellen. Pas als je weet wat belangrijk is in je leven kan je prioriteiten opstellen. 

Overzicht krijgen: Kernwaarden, visie, verantwoordelijkheden en projecten

De eerste stap is het verkrijgen van overzicht. Als je niet weet wat werkelijk belangrijk is in jouw leven, wordt het lastig om prioriteiten te stellen. Zodoende ga je naar jezelf kijken op een aantal niveaus.

Jouw doel en kernwaarden

Vanuit jouw kernwaarden en doel vloeien jouw visie, lange termijn- en korte termijn doelen en projecten voort. Als je weet wat jouw drijfveren in het leven zijn, kun je die benutten om jezelf te motiveren. Met inzicht in jouw diepste motivatoren kun je aan de slag met doelstellingen en prioriteiten.

Jouw visie (drie tot vijf jaar)

Waar wil je staan over drie tot vijf jaar? Hoe gaat het financieel met je? Waar woon je? Hoe ziet je carrière uit? Hoe besteed je jouw vrije tijd? Dit zijn je lange termijn doelen. Je hoeft nog niet stap voor stap te weten wat ervoor nodig is om ze te behalen. Doe je ogen dicht en visualiseer hoe jouw leven eruit ziet over drie tot vijf jaar. Wat zie je? Wat hoor je? Wat ruik je? Wat voel je?

Verantwoordelijkheidsgebieden

Op dit niveau bekijk je de diverse rollen en verantwoordelijkheden in jouw leven. Ben je een vader of moeder, partner, student of manager? Door je op je rollen te richten kun je daarna betere prioriteiten stellen, die je helpen om je doelen binnen deze rollen te vervullen. Verderop in dit hoofdstuk gaan we dieper in op de diverse rollen die jij in je leven hebt.

Projecten (binnen nu en één jaar)

Projecten zijn uitkomsten die meer dan één actie vereisen om ze te voltooien. Projecten kunnen meestal binnen nu en één jaar worden voltooid. Als ze meerdere jaren beslaan, dan spreek je waarschijnlijk over een visie. Jouw projecten vloeien voort uit jouw kernwaarden, visie, verantwoordelijkheidsgebieden en rollen. Het gaat hier niet alleen om zakelijke projecten, maar ook projecten in je thuissituatie. Projecten zijn de basis voor jouw volgende acties.

Volgende acties

Time management is niks zonder dat er actie wordt uitgevoerd. Dit niveau draait om doen. Het gaat hier letterlijk om de volgende, fysieke actie die je gaat uitvoeren. Die actie is mogelijk onderdeel van een project. Door acties uit te voeren, voltooi je projecten en bouw je aan jouw visie.

Oefening 1

Neem de tijd om na te denken over jouw ultieme doel in het leven. Wat zijn jouw kernwaarden? Hoe wil je door jouw kinderen en kleinkinderen gezien worden? Neem vervolgens de tijd om jouw visie en verantwoordelijkheidsgebieden op papier te zetten.

Oefening 2

Pak een schrift en een pen. Beantwoord de volgende vragen:

  • Wat is mijn ideale situatie?
  • Hoe zou ik het liefst mijn tijd doorbrengen?
  • Wat voor resultaten zou ik behalen in mijn ideale situatie?
  • Wat is mijn huidige situatie?
  • Hoe breng ik mijn tijd nu door?
  • Welke specifieke dingen weerhouden mij van mijn ideale situatie?
  • Wat kan ik doen om die dingen te verminderen of te verwijderen?
  • Welke specifieke dingen helpen mij om dichter bij mijn ideale situatie te komen?
  • Wat kan ik doen om die dingen te versterken of aan te vullen?


WIL JE MEER SUCCES?

Volg dit stappenplan en bereik je doel – slimmer en sneller!

JA, IK WIL MEER SUCCES
Dit artikel is geschreven door Sander, gastauteur en stresscoach en ervaringsdeskundige.“Als life coach weet ik wat stress met je kan doen. Via deze website begeleid ik mensen naar een gelukkiger leven, met minder stress.”

0 antwoorden

Wil je jouw ervaring delen, of heb je een vraag?

Wil je jouw ervaring delen, of heb je een vraag?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.