Ik voel me niet verbonden met anderen, hoe komt dit? Dat voelen we allemaal wel eens. Dit gevoel niet verbonden te zijn ontstaat door te focussen op de verschillen met andere mensen, in plaats van de overeenkomsten. Maar andere mensen hebben meer gemeen met je dan je denkt!

Focussen op de verschillen tussen jou en anderen zorgt voor een gevoel van afscheiding. En dit zorgt weer voor weerstand, angst en een gebrek aan betekenisvolle relaties.

Focus op de overeenkomsten en je voelt verbondenheid. En dat zorgt weer voor acceptatie, liefde en een overvloed aan gezonde relaties.

Waar kies jij voor?


Wil je je relaties verbeteren?

Volg dan deze online Cursus Relaties Verbeteren.
Geef je grenzen aan – en los je relatieproblemen op.
De cursus is gemakkelijk te volgen in je eigen tempo.
Meer dan 15.000 cursisten gingen je voor!

Het gevoel afgescheiden te zijn…

Veel mensen voelen zich afgescheiden van hun omgeving. Ze hebben het gevoel alleen te zijn. Ze kijken naar anderen en zien dat die zich wel verbonden voelen. Maar zelf voelen ze het zo niet. Ook al zijn ze in gezelschap, dan nòg voelen ze zich alleen. En wat is er eenzamer dan in gezelschap te zijn en je toch alleen te voelen?

Hoe ze het ook proberen, ze voelen die verbondenheid gewoon niet. Ze weten dat ze iets missen, maar hoe lossen ze dit op? En ligt het aan hen, of hebben meer mensen dit gevoel? Zijn ze misschien niet sociaal genoeg? Het gevoel niet verbonden te zijn overkomt ons allemaal wel eens. Laten we eerst kijken waardoor het ontstaat en daarna hoe we het kunnen oplossen.

Waar komt dit gevoel vandaan?

Afscheiding is een logisch gevolg van onze ik-cultuur. Alle aandacht wordt gericht op het individu. Het is ‘ik’ versus de wereld. Hoe groter de gemeenschap, hoe groter het gevoel afgescheiden te zijn. Ga naar een dorp in Afrika en vraag daar of de mensen zich alleen voelen. Grote kans dat je hoort: “Natuurlijk niet, ik zie alleen maar vrienden en buren om me heen. Hoe kan ik dan alleen zijn?”

Er is natuurlijk een verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn. Je kunt fysiek alleen zijn, maar je toch emotioneel verbonden voelen met anderen. Hoe meer je je identificeert met anderen, hoe groter het gevoel van verbondenheid. En hierin ligt het probleem van onze huidige maatschappij: We oordelen meer dan dat we elkaar (h)erkennen. We zien onszelf als individu, in plaats van onderdeel in het groter geheel.

De behoefte aan verbinding is een menselijke basisbehoefte.

Verbondenheidmet andere mensen is een basismehoefte en een grote drijfveer in je leven.

Je kunt er niet aan ontsnappen!

De behoefte aan verbondenheid zit in onze genen. Natuurlijk heeft de een er meer behoefte aan dan de ander. Sommige mensen krijgen juist energie van alleen zijn. Maar dat betekent nog niet dat je je niet verbonden voelt. Hoe vind je de weg terug naar verbondenheid?

Stop de focus op tegenstellingen. Hoe meer je andere mensen beschouwt als anders dan jijzelf, hoe groter de afscheiding. We kunnen ons kennelijk het beste identificeren met mensen die iets met ons gemeen hebben. Helaas worden we gebombardeerd met oordelen over andere mensen. Lees de kranten of websites en je ziet hoeveel mensen een – vaak negatieve – mening hebben over andere mensen…

Wij mensen lijken meer op elkaar dan we denken.

Hoe meer je oordeelt over anderen, hoe groter de tegenstelling tussen jou en de ander – en hoe kleiner het gevoel van verbondenheid. Hier is een inzicht: Mensen lijken in de basis erg op elkaar. Uit onderzoek blijkt zelfs dat onze DNA voor 99,9 percent identiek is. Dus het is niet alleen emotioneel, maar ook biologisch.

In mijn ervaring hebben we bijna allemaal dezelfde uitdagingen in het leven. We zijn allemaal op zoek naar geluk en willen allemaal pijn vermijden. We willen allemaal fijne en gezonde relaties. Onze invulling daarvan is misschien uniek, maar de basis is hetzelfde. Helaas focussen we ons vaak op de verschillen. En die verschillen voeden het gevoel van afscheiding.

Van ‘ik voel me niet verbonden’ naar ‘ik zie onze overeenkomsten’…

Overdreven gezegd voel je je niet verbonden met een banaan, want je hebt niets gemeen met elkaar. Hoe meer oordeel, hoe meer verschillen tussen jou en anderen. Hoe meer verschillen, hoe meer conflicten je ervaart. Want je hebt zelden conflicten met mensen waar je je erg mee verbonden voelt.

Kortom, stop met zoeken naar verschillen en focus je op de overeenkomst met anderen mensen. Iedereen die je tegenkomt op straat, op je werk of waar dan ook, zoekt hetzelfde als jij. Hij/zij heeft veel meer overeenkomsten met jou dan er verschillen zijn. Zie die overeenkomsten en de verbondenheid groeit…

Stop het oordeel van anderen.

Niets is makkelijk dan iemand te beoordelen of veroordelen. Maar je schiet er niets mee op. Stoppen met oordelen doe je vooral voor jezelf, want jouw wereld wordt er groter en mooier door. Wil je gelijk hebben of wil je gelukkig zijn? Dit is mijn observatie: Hoe minder je anderen veroordeelt, hoe minder je jezelf zult veroordelen, en vice versa.

Anderen veroordelen verbreekt de verbondenheid met je omgeving. Jezelf veroordelen verbreekt de verbondenheid met jezelf. Als mensen onzeker of ongelukkig zijn, is er bijna altijd een oordeel over zichzelf. Dit oordeel noemen we ook wel zelfkritiek. Hoe meer je jezelf en anderen accepteert, hoe meer je je verbonden voelt – met jezelf en met anderen.

De oplossing ligt in je jezelf.

Kortom, wat van binnen is, is ook van buiten. De oplossing voor meer verbondenheid ligt dan ook vooral in jezelf. Hoe meer je je verbonden voelt met jezelf, hoe meer je die verbondenheid ook kunt uitdragen naar je omgeving. Dus accepteer jezelf zoals je bent en accepteer anderen mensen zoals ze zijn.

Hoe meer je jezelf en andere mensen gewoon kunt laten zijn, hoe minder je denkt: “Ik voel me niet verbonden met deze wereld.”

Dit is de kern:

1. Afscheiding is weerstand, verbondenheid is acceptatie.
2. Afscheiding is angst, verbondenheid is liefde.
3. Afscheiding is focussen op gebrek, verbondenheid is focussen op overvloed.
4. Afscheiding zorgt voor ontevredenheid, verbondenheid zorgt voor geluk.
5. Afscheiding betekent ‘ik’, verbondenheid betekent ‘wij’.

Waar kies jij voor?

Bang voor teleurstelling.

Verbondenheid ervaar je alleen als je je hart openstelt. Dit lukt vaak niet omdat we bang zijn voor pijn of teleurstelling. Het probleem is alleen dat als je je hart niet openstelt, je automatisch pijn en teleurstelling ervaart. Want zonder je open te stellen, ervaar je geen verbondenheid. En verbondenheid is een menselijke basisbehoefte, weet je nog?

‘Ik voel me niet verbonden’ is soms niet het probleem. Het probleem is ‘ik ben bang om gekwetst te worden’.

Maar niemand kan je kwetsen als je echt gelooft in jezelf. Verbind je eerst met jezelf (ontwikkel je zelfvertrouwen), dan verbind je je automatisch ook meer met andere mensen.

Dus stel je open, accepteer anderen en zoek de overeenkomsten. Vraag jezelf: “Wat heb ik gemeen met deze persoon? Ben ik werkelijk zo anders? Waarin lijken we op elkaar? Kan ik zien dat we beide menselijk zijn? Kan ik de ander accepteren zoals deze is? Dan ervaar je automatisch verbondenheid. Dan maakt het losse draadje van afscheiding weer verbinding!

Wil je betere relaties met de mensen die belangrijk voor je zijn? Bestel dan de volgende e-cursus:


WIL JE BETERE RELATIES?

Volg deze online training en los je relatieproblemen direct op!

JA, IK WIL BETERE RELATIES

15.000+ cursisten gingen je voor!Op jouw succes,

Frank de Moei
Professional Coach
Newstart.nl | Training in Geluk en Succes

Ik ben een professionele life-coach, gespecialiseerd in persoonlijke groei. Sinds 2008 heb ik via deze site meer dan 15.000 cursisten online begeleid in het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, meer ontspanning, betere relaties, leuker werk en meer geluk in hun leven.
Download mijn gratis e-boek:

Zo krijg je wat je echt wilt